วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ตลาดนัดสีเขียวตามนโยบายส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ด้านปศุสัตว์ของกรมปศุสัตว์

ตลาดนัดสีเขียวดงมหาวัน วันนี้ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสนับสนุนงบประมาณไห้จัดทำโต๊ะทีวางขาย และป้ายตลากนัดสีเขียว มาสนับสนุน วันนี้ขอบคุณท่านผู้นำใจดีพ่อหลวงสมควร อินไชย และพี่น้องเกษตรกรบ้านสันไทรงาม ที่มีเสียงเพลงกล่อมผู้มาชื้อขายจับจ่ายตลาดนัดสีเขียวดงมหาวัน..เชิญครับหน้าวัดบ้านสันไทรงามหมู่ 5 ทุกๆบ่ายวันศุกร์ครับ ในส่วนของน้องๆจากปศุสัตว์อำเภอก็นำผลผลิตจากไก่พื้นเมืองประดู่หางดำมาร่วมขายประชาสัมพันธ์ตลอดจนเป็นกำลังใจเกษตรกรแม่ค้าแม่ขายด้วย

ไม่มีความคิดเห็น: