วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

การดำเนินการฝังไมโครชิพในกระบือ

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้งดำเนินการตามที่ประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายชี้แจงและ ได้มีคำสั่งให้ติดฝังไมโครชิพในกระบือให้ครบทุกตัว ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ นี้ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายแบ่งชุดอำเภอออกปฏิบัติงานเป็น ๔ ชุด เพื่อให้งานคล่องตัวมีประสิทธิภาพ 
ตามแผนการปฏิบัติงาน โซน๒ เริ่มที่อำเภอเวียงเชียงรุ้ง วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ แล้วไปดำเนินการต่อที่อำเภอเวียงชัย อำเภอเมือง อำเภอแม่ลาวตามลำดับ 
และในวันนี้ทำการฝังไมโครซิพกระบือของสมาชิก ธกค.บ้านประชาร่วมใจ ตำบลป่าซาง บ้านทุ่งก่อ ตำบลทุ่งก่อ รวมจำนวน ๑๐ ราย กระบือ ๒๐ ตัว
ภาพวันประชุมชี้แจง
วันเริ่มทำงานที่บ้านประชาร่วมใจ ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง
เรียนรู้เจ้าตัวอ่านไมโครชิพที่ข่าวว่าชื้อมาแสนแพง เพื่อการนี้โดยเฉพาะ..
เราเหนือยเพราะมันนี่แหละรู้จักมันเสียหน่อย
เชียงรุ้งเคยทำมาแล้วตอนโครงการอนุรักษ์กระบือฯสบายมาก
(แต่ขอบ่นที่เถอะว่าฝังแล้วไม่ได้ใช้อะไรเลยตั้งแต่ฝังมาเปลืองเงินเปลืองเวลานะตอนนี้นะ ส่วนอนาคตไม่รู้ครับ)

เราทำได้สบายมาก
เจ้าของกระบือให้ความร่วมมือทำชองอย่างดี
 พี่ใหญ่ไกลจะเกษียนยังต้องลอง ออกไปขอทำเขาก็ไม่ไห้ทำแล้วครับ
ฝึกให้เป็นด้วยตัวเอง 
ฝั่งตัวไมโครชิพ
อ่านหมายเลขที่มีมากจนน่าสงสัยว่าตั้งสิบห้าตัวจะเอามาทำอะไรกันยิ่งกว่าบัตรประชาชนชะอีกครับ

สงสารควายเข็มฝังใหญ่เหลือเกินใหญ่กว่าที่ฝังให้ช้างเสียอีก
 ชองบังคับลุงเกือบพัง
 ควายผู้น้อยจอมดื้อ
มันคงเจ็บดูเข็มฝังมันใหญ่มาก
เสร็จไปคอกแรกยังมีอีกตอนนี้ยิ้มได้ยังไม่เหนื่อย
ว่างๆรอทำงานก็เล่นกับควายแสนรู้ไปก่อน น่ารักดี

ไม่มีความคิดเห็น: