วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

เก็บตัวอย่างเลือดกระบือในพื้นที่บ้านประชาร่วมใจเพื่อสุ่มตรวจหาระดับภูมิต้านทานโรคโรคปากและเท้าเปื่อย

เจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากกลุ่มงานสุขภาพสัตว์สนง.ปศจ.เชียงราย ออกพื้นที่เก็บตัวอย่างเลือดกระบือในพื้นที่บ้านประชาร่วมใจ หมู่ 10 ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เพื่อสุ่มตรวจหาระดับไตเตอร์โรคปากและเท้าเปื่อยตามนโยบายของกรมปสุสัตว์  เมื่อวันที่ 12/05/2559 เกษตรกร 6 ราย

ไม่มีความคิดเห็น: