วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561

ร่วมเปิดหมู่บ้านท่องเที่ยวนวัติวิถีบ้านดงชัย

ร่วมเปิดหมู่บ้านท่องเที่ยวนวัติวิถีบ้านดงชัย
วันพฤหัสบดี 20 ก.ย 61 นายบุญส่ง ตินารี นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เป็นประธานเปิดหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ม.2 บ้านดงชัย ต.ทุ่งก่อ มีกิจกรรมการแสดงศิลปะของชุมชน มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายของชุมชน มีการเยี่ยมชม OTOP ของชุมชนที่จัดเป็นฐานต่างๆ จำนวน 4 ฐาน ในการเปิดหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยความร่วมมือของหมู่บ้านชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ฯ
ไม่มีความคิดเห็น: