วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2561

"สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย จัดฝึกอบรมกิจกรรมย่อยเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำฯ"

"สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย จัดฝึกอบรมกิจกรรมย่อยเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำฯ"

วันที่ 3-7 กันยายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ร่วมกับศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พะเยา จัดการฝึกอบรมเกษตรกร กิจกรรมย่อยเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำฯ ให้กับตัวแทนเกษตร จำนวน 10 ราย ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พะเยา จ.พะเยา โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดการเลี้ยงดูไก่ประดู่หางดำ, การคำนวนสูตรอาหาร, การสาธิตประดิษฐ์ตู้ฟักไข่ ตู้เกิดลูกไก่, การส่องไข่ไก่ ฯลฯ การจัดฝึกอบรมฯ ครั้งนี้เพิ่มความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดการเลี้ยงดูไก่ประดู่หางดำ และตัวแทนเกษตรกรทั้ง 10 ราย มีความมั่นใจในการนำความรู้ เทคนิคต่างๆ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างมากที่สุด รวมผู้ร่วมกิจกรรม จำนวน 20 ราย


ไม่มีความคิดเห็น: