วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2561

โครงการสืบสานพระพุทธศาสนา ผู้ว่าพาเข้าวัด

ท่านพระครูวิสิฎวรนาถเจ้าคณะอำเภอเวียงเชียงรุ้งได้เมตตาจากพระเดชพระคุณพระรัตนมุนี ผศ.ดร. ผอ.วส.ชร รก.จจ.เชียงราย ให้เป็นประธานสงฆ์ตามโครงการผู้ว่าพาเข้าวัด ณ วัดร่องหวาย ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง มีนายบุญส่ง ตินารี นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นายประพันธ์ คำจ้อย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย และพุทธศาสนิกชนร่วมงานประมาน 500 คน


ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ท่านท้องถิ่นอำเภอและปศุสัตว์อำเภอมาร่วมสร้างบุญ

วันจันทร์ ที่ 24 ก.ย 61 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้มอบหมายให้ นายบุญส่ง ตินารี นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เป็นประธานฝ่ายฆารวาท ในพิธีทำบุญวันพระ ตามโครงการสืบสานพระพุทธศาสนา ผู้ว่าพาเข้าวัด ณ วัดร่องหวาย ม.2 ต.ดงมหาวัน โดยมีหน่วยงานส่วนราชการจากจังหวัดเชียงราย สำนักงานพระพุทธศาสนา ส่วนราชการหน่วยงานของอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ประชาชนและคณะศรัทธาอำเภอเวียงเชียงรุ้ง /คณะษรัทธา ตำบลดงมหาวันและบ้านร่องหวายมาร่วมทำบุญเป็นจำนวนมาก ในนามอำเภอเวียงเชียงรุ้งขอขอบคุณทุกท่าน ขอให้กุศลผลบุญทั้งหลาย จงดลบันดาลให้ทุกๆท่านตลอดจนพี่น้องประชาชนอำเภอเวียงเชียงรุ้งจงมีความสุข ความเจริญ ฯ ทุกผู้ทุกคนครับ
นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้งเข้าร่วมทำบุญเข้าวัดเช่นกัน
พี่น้องประชาชนมาร่วมกว่า๕๐๐คนป้ายใหญ่มากสูงท้วมหัวปศุสัตว์อำเภอต้องออกมาแอบข้างป้ายแทน

วันจันทร์ ที่ 24 ก.ย 61 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้มอบหมายให้ นายบุญส่ง ตินารี นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เป็นประธานฝ่ายฆารวาท ในพิธีทำบุญวันพระ ตามโครงการสืบสานพระพุทธศาสนา ผู้ว่าพาเข้าวัด ณ วัดร่องหวาย ม.2 ต.ดงมหาวัน โดยมีหน่วยงานส่วนราชการจากจังหวัดเชียงราย สำนักงานพระพุทธศาสนา ส่วนราชการหน่วยงานของอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ประชาชนและคณะศรัทธาอำเภอเวียงเชียงรุ้ง /คณะษรัทธา ตำบลดงมหาวันและบ้านร่องหวายมาร่วมทำบุญเป็นจำนวนมาก ในนามอำเภอเวียงเชียงรุ้งขอขอบคุณทุกท่าน ขอให้กุศลผลบุญทั้งหลาย จงดลบันดาลให้ทุกๆท่านตลอดจนพี่น้องประชาชนอำเภอเวียงเชียงรุ้งจงมีความสุข ความเจริญ ฯ ทุกผู้ทุกคนครับ

ไม่มีความคิดเห็น: