วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561

ร่วมเปิดป้ายและประชุมกลุ่มบ้านน้ำตกพัฒนา

วันที่ 20 กันยายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง โดยนายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอและนาย จันทร์ รักลีน เจ้าพนักงานสัตวบาล นางยุพา คำสมุด ผู้ช่วยสัตวแพทย์ ออกพื้นที่เข้าร่วมพิธีเปิดป้ายกลุ่มโคเนื้อบ้านน้ำตกพัฒนา และเข้าร่วมประชุมฟังคำชี้แจงการพูดคุยข้อตกลงของกลุ่มสมาชิก ณ.บ้านนายคำปัน ติ๊บทะวงค์ ประธานกลุ่มบ้านน้ำตกพัฒนา หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย และได้เชิญเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานทหารพัฒนา,ผู้ใหญ่บ้าน บ้านน้ำตกพัฒนามาร่วมเปิดครั้งนี้


นี้ด้วย จำนวนสมาชิกกลุ่มโคเนื้อเข้าร่วม 12 ราย

ไม่มีความคิดเห็น: