วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2561

ปศุสัตว์ร่วมงานหมู่บ้านท่องเที่ยวนวัติวิถีบ้านเนินไทรพัฒนา ตำบลป่าซาง

 วันจันทร์ ที่ 24  ก.ย 61 นายบุญส่ง ตินารี นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เป็นประธานเปิดหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านเนินไทรพัฒนา ม.5 ต.ป่าซาง มีหัวหน้าส่วนราชการผู้นำชุมชนร่วมพิธีและมีกิจกรรมการแสดงผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอปของชุมชน ที่หลากหลาย มีกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมประเพณีของชุมชนท้องถิ่น มีการเยี่ยมชมกลุ่มอาชีพ และ ของดีชุมชน เช่น สถานที่ท่องเที่ยว ฯ การจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยความร่วมมือจากหลายฝ่าย และ พี่น้องบ้านเนินไทรพัฒนา ขอให้การดำเนินการได้ขับเคลื่อนบรรลุผลสำเร็จต่อไป
ไม่มีความคิดเห็น: