วันเสาร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2561

ภาพการร่วมแข่งกีฬาปศุสัตว์สัมพันธ์ ปี๒๕๖๑


เมื่อบ่ายวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายจัดกีฬาสัมพันธ์ ขึ้นโดยใช้สนามฟุตบอลหญ้าเทียมของฮาเล็ม๓๓๓ เป็นสถานที่จัดมีท่านนพพร มหากันธาปศุสัตว์จังหวัดเป็นประธาน การแข่งขันเป็นไปด้วยความสนุกสนานท่ามกลางอากาศที่ร้อนจัด แต่ทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดี 


ไม่มีความคิดเห็น: