วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561

เยี่ยมเครือข่ายไก่ประดู่หางดำ


เยี่ยมนายประสงค์ อุ่นติ๊บ
นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง มอบหมายให้นางสาวสุภิชญา นัยติ๊บ ผู้ช่วยวิจัยไก่ประดู่หางดำออกเยี่ยมเกษตรกรเครือข่ายผู้เลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ไก่ประดู่หางดำ เพื่อเก็บข้อมูลการผลิตแลละมอบยาปฏิชีวนะและวิตามินละลายน้ำสำหรับไก่ไว้ลดความเครียดช่วงที่มีฝนตกอากาศเปลี่ยนแปลงระยะนี้
ลูกไก่ที่เหลือจากส่งเครือข่าย เลี้ยงขุน

เยี่ยมนางผาย มณีวรรณ (สุรพงค์, สุรชัย)ไม่มีความคิดเห็น: