วันพุธที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ออกปฏิบัติงานติดตามโครงการธนาคารโค กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ


วันที่  9 ตุลาคม2561 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง มอบหมายให้นายจันทร์ รักลีน เจ้าพนักงานสัตวบาล นางยุพา คำสมุด ผู้ช่วยสัตวแพทย์ ออกปฏิบัติงานติดตามโครงการธนาคารโค กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ กลุ่มเกษตรกรบ้านดงมหาวัน ม.1 และบ้านใหม่มหาวัน ม.12 ตำบลดงมหาวัน จังหวัดเชียงราย เพื่อปรับข้อมูลการเลี้ยงเป็นปัจจุบัน นอกจากนั้นรับฟังปัญหาของกลุ่ม ว่ามีปัญหาด้านไหนบ้าง จำนวนสมาชิก 19 ราย
ไม่มีความคิดเห็น: