วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561

เยี่ยมเกษตรกรในโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่

วันที่ 12 ตุลาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง โดยนายจันทร์ รักลีน เจ้าพนักงานสัตวบาล และนางยุพา คำสมุด ผู้ช่วยสัตวแพทย์ ออกพื้นที่เยี่ยมเกษตรกรทฤษฎีใหม่ไก่ไข่ แนะนำการทำวัคซีนในไก่ แนะนำการจัดการฟาร์ม มอบน้ำยาฆ่าเชื้อ ณ.บ้านทุ่งก่อ หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย จำนวนเกษตรกร 39 ราย จำนวนไก่ไข่ 195 ตัว

ไม่มีความคิดเห็น: