วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2561

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมกับส่วนราชการ และราษฎรใน อ.เวียงเชียงรุ้ง จว.ช.ร. ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย มีท่านพระครูวิสิฏวรนารถเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีนายอำเภอบุญส่ง ตินารี นายอำเภอเวียงเชียงรุ้งเป็นผู้นำในการทำพิธีครั้งนี้

เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมกับส่วนราชการ และราษฎรใน อ.เวียงเชียงรุ้ง จว.ช.ร. ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย มีท่านพระครูวิสิฏวรนารถเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีนายอำเภอบุญส่ง ตินารี นายอำเภอเวียงเชียงรุ้งเป็นผู้นำในการทำพิธีครั้งนี้
ไม่มีความคิดเห็น: