วันพุธที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2561

รอง อธิบดีกรมปศุสัตว์ติวเข้มเตรียมพร้อมระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

17 ต.ค. 61 น.สพ.จีระศักดิ์ พิพัฒนพงค์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ประชุมมอบนโยบายการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร(African Swine FEWER:ASF)ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรในจังหวัดเชียงรายและเจ้าหน้าที่จากปศุสัตว์อำเภอทั้ง18อำเภอของจังหวัดเชียงรายเพื่อเน้นย้ำการเฝ้าระวังโรคนี้เชิงรุก ให้ตระหนักถึงอันตรายความเสียหายที่จะเกิดจากโรคนี้ ณ อาคารเทิดพระเกียรติ 90 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ จ.เชียงราย มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนร่วม 200 คน


ไม่มีความคิดเห็น: