วันพุธที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ฝึกอบรมกลุ่มเกษตรกร หลักสูตรการบริหารจัดการด้านการตลาดและการสร้างแบรนด์ของธุรกิจฃุมชนจากผลิตภัณฑ์ไก่ประดู่หางดำในตลาดทุกระดับ

      สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ฝึกอบรมกลุ่มเกษตรกร หลักสูตรการบริหารจัดการด้านการตลาดและการสร้างแบรนด์ของธุรกิจฃุมชนจากผลิตภัณฑ์ไก่ประดู่หางดำในตลาดทุกระดับ       

           วันที่ 24 ตุลาคม 2561 โดยนายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอและคณะทำงาน ได้จัดฝึกอบรมกลุ่มแปลงใหญ่ไก่ประดู่หางดำ 30 ราย โดยได้เชิญนายไชยนิรันดร์ สุนันต๊ะ ปศุสัตว์อำเภอขุนตาล และนายสันติ พรพิพัฒศิริ นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ สนง.ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการบริหารการจัดการด้านการตลาดและการสร้างแบรนด์ของธุรกิจชุมชนจากผลิตภัณฑ์ไก่ประดู่หางดำในพื้นที่อำเภอเวียงเชียงรุ้ง พร้อมแจกจ่ายยาเวชภัณฑ์ให้กับเกษตรกรกลุ่มไก่แปลงใหญ่ทั้ง 30 ราย ณ.ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง (ชั้น 2 )                    วันที่ 24 ตุลาคม 2561 โดยนายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอและคณะทำงาน ได้จัดฝึกอบรมกลุ่มแปลงใหญ่ไก่ประดู่หางดำ 30 ราย โดยได้เชิญนายไชยนิรันดร์ สุนันต๊ะ ปศุสัตว์อำเภอขุนตาล และนายสันติ พรพิพัฒศิริ นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ สนง.ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการบริหารการจัดการด้านการตลาดและการสร้างแบรนด์ของธุรกิจชุมชนจากผลิตภัณฑ์ไก่ประดู่หางดำในพื้นที่อำเภอเวียงเชียงรุ้ง พร้อมแจกจ่ายยาเวชภัณฑ์ให้กับเกษตรกรกลุ่มไก่แปลงใหญ่ทั้ง 30 ราย ณ.ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง (ชั้น 2 )

ไม่มีความคิดเห็น: