วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้งร่วม“โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า”

วันที่ 18 ตุลาคม 2561สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย นำทีม สนง.ปศอ.เวียงชัย , สนง.ปศอ.เวียงเชียงรุ้ง , สนง.ปศอ.แม่ลาว , สนง.ปศอ.เมือง ร่วมกับเทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ออกหน่วยทำหมันสุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี แบ่งเป็นสุนัขตัวผู้ 8 ตัว ตัวเมีย 16 ตัว แมวตัวผู้ 11 ตัว แมวตัวเมีย 13 ตัว รวมเป็น 48 ตัว
ไม่มีความคิดเห็น: