วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ออกเยี่ยมประชาชนคนเลี้ยงไก่พื้นเมืองพื้นที่ตำบลทุ่งก่อ

วันที่ 19 ตุลาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง โดย นายจันทร์ รักลีน เจ้าพนักงานสัตวบาล และนางยุพา คำสมุด ผู้ช่วยสัตวแพทย์ ออกพื้นเข้าเก็บข้อมูลไก่ไข่ทฤษฎีใหม่ สอบถามเกี่ยวกับการออกไข่ในแต่ละเดือนและจำนวนการตายของไก่ไข่ และคงเหลือเท่าไหร่ พร้อมแจกจ่ายน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ให้กับเกษตรกร ณ. บ้านป่าห้า หมู่ที่3 ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย จำนวนเกษตรกร 13 ราย จำนวนไก่ไข่ 65 ตัว ตรวจสอบไม่พบสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติ

ไม่มีความคิดเห็น: