วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2561

ออกพื้นที่ตรวจสนามชนไก่ ของนายปริญญา แจ่มกระจ่าง

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง โดยนายจันทร์ รักลีน เจ้าพนักงานสัตวบาลและนางยุพา คำสมุด ผู้ช่วยสัตวแพทย์ นายวิทยา วงค์สุวรรณ์ พนักงานเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก ออกพื้นที่ตรวจสนามชนไก่ ของนายปริญญา แจ่มกระจ่าง บ้านเหล่า หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ให้คำแนะนำเพิ่มเติมและมอบน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ณ.สนามชนไก่บ้านเหล่า หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงรายไม่มีความคิดเห็น: