วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ติดตามงานปศุสัตว์อินทรีย์,แปลงใหญ่ไก่พื้นเมืองและศูนย์เรียนรู้ ศพก.

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และ รองเท้า
แนะนำการวางแปลงสร้างคอกไก่
เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และนางพรพิมล ใจไหว นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ  สำนักงานปศุสัตตว์จังหวัดเชียงราย เยี่ยมติดตามงานส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่ กิจกรรมปศุสัตว์อินทรีย์ ที่บ้านสันไทรงามตำบลดงมหาวัน  , การจัดการแปลงใหญ่ไก่พื้นเมืองกลุ่มเเลี้ยงไก่บ้านดงชัย และติดตามการจัดชื้อปัจจัยการผลิตของศูนย์ ศพก.ที่ตั้งที่บ้านพ่อกำนันเชิดชัย แสงสุข ที่อยู้บบ้านดงชัย ตำบลทุ่งก่อ ด้วย
ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ
อธิบายความจำเป็นต้องมีคอกที่ดีมีมาตรฐานปล่อยให้ไก่อยู่สบายมีความสุข

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม
ที่บ้านพ่อกำนันเชิดชัย แสงสุข ที่ สนง.เกษตรอำเภอเลือกเป็น ศูนย์.ศพก. ปศุสัตว์ต้องเข้าร่วมสนับสนุนด้วย

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม
และเชิญนายจริน ทาแกง ี่สมัครเป็นผผ้จัดการตู้ฟักไก่มาทำความเข้าใจการจัดการแปลงใหญ่ไก่พื้นเมือง

ไม่มีความคิดเห็น: