วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ร่วมกิจกรรมวิชาการของกลุ่มโรงเรียนตำบลป่าซาง

ในภาพอาจจะมี 1 คน, ตาราง และ อาหาร
เมื่อวันที่๘- ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง มอบหมายให้นางสาวยุพา คำสมุทร ผู้ช่วยงานวิจัยการสร้างอาชีพเลี้ยงไก่ประดู่หางดำ จัดนิรรศการเกี่ยวกับการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ ไก่พื้นเมืองที่กรมปศุสัตว์ผลิตพันธุ์ขึ้นมาโดยการสนับสนุนุนจาก สกว.ให้เกษตรกรได้เลี้ยง ไก่พันุ์ดี เลี้ยงง่าย โตไว ไข่ดก อกโต
ในภาพอาจจะมี 1 คน, สถานที่กลางแจ้ง และ อาหาร

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

ท่านนายอำเภออนันต์ สมุทรารินร์ เยี่ยมชมกระบือ ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสนับสนุนกระบือให้โรงเรียนห้วยหมากเอียกจำนวน ๒ ตัวกำลังโตสวยเป็นที่รักของนักเรียน หลังจากเคยมีกระบือมาครั้งหนึ่งและเข้าโครงการเยาวชนรักควายในโรงเรียน แต่เกิดปัญหาการดูแล...ตอนนี้กลับมาอนุรักษ์กระบือกันใหม่และต่อไปจะขับเคลื่อนเป็นโรงเรียนนำร่องอาหารกลางวันด้วย

กระบือผู้หนึ่งเมียหนึ่ง

ไม่มีความคิดเห็น: