วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

เวียงเชียงรุ้งร่วมจัดนิรรศการไก่ประดู่ฯงานวันเกษตรแฟร์

เวที่กลางของงานเกษตรแฟร์
เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธุ์ ๒๕๖๐ สำนักงานปศุสัตวจังหวัดเชียงราย มอบเวียงเชียงรุ้งร่วมจัดนิรรศการไก่ประดู่ฯงานวันเกษตรแฟร์ที่ไร่ บีพี บ้านโล๊ะป่าห้า ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมือง  จ.เชียงราย
นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายร่วมเป็นประธานในงาน

มีสินค้าการเกษตรมากมาย

ผลิตภัณฑ์พื้นเมืองล้านนา

นิทรรศการ

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบริการทำหมัน สนัข แมว ฟรี
บริการให้คำแนะนำแจกเวชภัณฑ์ ยาถ่าย วิตามิน 

นิทรรศการมีชีวิตไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ ไก่พื้นเมืองพันธุ์ดีของไทย 


ไม่มีความคิดเห็น: