วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ มาตรวจราชการเยี่ยมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย
นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มาตรวจราชการตามนโยบายของรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และได้แวะเยี่ยมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย พบปะเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายบางส่วนที่รอรับ ณ ห้องประชุมสำนักงาน เมื่อเช้าวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ได้ติดตามความก้าวหน้า ความเข้าใจนโยบายกระดาษ A4 และรวบรวมปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานที่สะท้อนจากระดับพื้นที่อำเภอในภารกิจดังกล่าว.
ชื่นชมแล้วมอบหมายภารกิจ 

ไม่มีความคิดเห็น: