วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ต้อนรับการดูงานจากเกษตรกรอำเภอเมืองเชียงราย

นายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาลจับเลือกไก่แม่พันธุ์ประดู่หางดำ
 เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาล และนางสาวรัฐญาภรณ์ สุริยะเสน ผู้ช่วยงานสัตวแพทย์ นายเฉลิม สุขเกษม อาสาปศุสัตว์ คนเลี้ยงไก่ประดู่หางดำ นำคุณรุ่ง อนุเคราะห์ เกษตรกรหัวก้าวหน้าจากบ้านด้ายหนองหล่ม อำเภอเมืองเชียงราย ดูงานการเลี้ยงการจัดการคอกเล้าโรงเรือนแบบป้องกันโรคทางชีวภาพ ตลอดจนแนะนำการเลี้ยงการจัดการด้านวัคซีนในพื้นที่อำเภอเวียงเชียงรุ้ง แล้วจับแม่พันธุ์ไก่ประดู่หางดำไปทดลองเลี้ยงจำนวน ๖ ตัว
นางสาวรัฐญาภรณ์ สุริยะเสน ผู้ช่วยงานสัตวแพทย์ ออกแรงจับไก่กันหน่อยนายเฉลิม สุขเกษม อาสาปศุสัตว์ ช่วยชั่งน้ำหนักไก่


เจ้าหน้าที่สัตวบาล บริการทำหมันเพศผู้สุนัข

ผู้ช่วยงานสัตวแพทย์ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคแมว

ไม่มีความคิดเห็น: