วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

เยี่ยมสมาชิกแปลงใหญ่ตำบลป่าซาง

 เมื่อบ่ายวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และนางยุพา คำสมุทร ผู้ช่วยสัตวแพทย์ ออกเยี่ยมเกษตรกร สมาชิกแปลงใหญ่ไก่พื้นเมืองประดู่หางดำ เพื่อติดตามการปรับปรุงพัฒนาฟาร์มให้ได้มาตรฐานปลอดโรคไก่พื้นเมือง  ผลปรากฎว่าเกษตรกรบางรายยังไม่เข้าใจ ทำไปตามใจของตนเองผิดบ้างถูกบ้างทำได้ดี สองราย และยังไม่ได้ปรับเลย สองราย จากที่ได้เข้าไปเยี่ยมฟาร์ม ๔ ราย ได้แนะนำและเร่งรัดห้ดำเนินการซึ่งจะมีการประเมินในโอกาสต่อไปไม่มีความคิดเห็น: