วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

เยี่ยมควายป่วยบ้านร่องหวายอีกครั้ง

เมื่อเช้าวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาล สำนักงานปุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง  ออกปฏิบัติงานเยี่ยมควายป่วยของนางสมศรี สายศรี บ้านร่องหวาย ตำบลดงมหาวัน ให้การรักษาตามอาการถึงตอนนหายดีเกือบปกติแล้วนี่

ไม่มีความคิดเห็น: