วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ร่วมแรงจับไก่ประดู่หางดำมาแปรรูป

 เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และนักศึกษาฝึกงานจากวิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรเชียงราย (แม่กก)  ร่วมกันจัดทำไก่ประดู่หางดำแช่แข็งในนาม"นิลเวียงเชียงรุ้ง"เตรียมส่งให้ผู้บริโภคตามใบสั่งชื้อ

ไม่มีความคิดเห็น: