วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

การออกติดตามการปรับปรุงพัฒนาฟาร์มของสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่บ้านดงชัย

๑. ฟาร์มของนายองอาจ สุขเกษม
 เมื่อเช้าวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นางสาวยุพา คำสมุทร ผู้ช่วยสัตวแพทย์ประจำอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ออกเก็บข้อมูลการเลี้ยงไก่ของสมาชิกแปลงใหญ่บ้านดงชัย .ให้คำแนะนำการปรับปรุงพัฒนาฟาร์มให้ดีผ่านการประเมินฟาร์มปลอดโรคจนถึงให้ได้ฟาร์มมาตรฐานการเลี้ยงไก่พื้นเมือง รับสมัครการเข้าร่วมฟาร์มปลอดโรคไข้หวัดนกในไก่พื้นเมืองและไก่ชน  จำนวน ๑๐ ราย แต่ละรายก็อยู่ระหว่างการปรับปรุงบ้างก็สำเร็จแล้ว ตามภาพ


๒.นางกำไลทิพย์  สิทธิขันแก้ว๓.นายสีสุข ปาฝาง


๔.นาย ตั๋น ปงรังสี


๕.นาย วรากร มั่นกุง


๖.นาย เจียม  ทาวัน๗.นายสุขแก้ว  มณีจันสุข
๘.พ่อกำนันเชิดชัย แสงสุช


๙.นาง อารีย์ เรือนคำ


๑๐ นาย สริน ทาแกง

ไม่มีความคิดเห็น: