วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2560

ออกบริการฉีดวัคซีนสุนัข แมว เก็บตกในพื้นที่ตำบลป่าซาง และทุ่งก่อ

ระหว่างวันที่๒๔-๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ ช่วงเช้า นายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาล และนางยุพา คำสมุทร ได้รับมอบหมายจากนายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุุ้ง ออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และบริการสุขภาพสัตว์ ในพื้นที่บ้านหมู่ ๒ ,๑๒ ตำบลป่าซาง และหมู่ ๑๓,๑๔ ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย สรุปการฉีดวัคซีนเก็บตกครั้งนี้ ได้ ๑๗๘ ตัว และทำหมันสุนัข แมว ได้ ๔ ตัว

ไม่มีความคิดเห็น: