วันจันทร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2560

จับพิกัด พื้นที่ปรับเปลียนพื้นที่ทำนาหรือพื้นที่อื่นเพื่อเพิ่มพื้นที่ปศุสัตว์ ตามนโยบายกรมปศุสัตว์

 นายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าสัตวบาลและนางยุพา คำสมุทร ผู้ช่วยสัตวแพทย์ สนง.ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้งออกจับพิกัด พื้นที่ปรับเปลียนพื้นที่ทำนาหรือพื้นที่อื่นเพื่อเพิ่มพื้นที่ปศุสัตว์ ตามนโยบายกรมฯเมื่อวันที่10/4/2560 ที่บ้านน้ำตกพัฒนา หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งก่อ จำนวน 50 ราย รวมพื้นที่80ไร่ โดยมีอาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้านนายอรพงษ์ ติ๊บบรรหาร นำทางทำให้ดำเนินการเสร็จได้อย่างรวดเร็ว ต้องขอขอบคุณในความเสียสละ
ไม่มีความคิดเห็น: