วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2560

เยี่ยมเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ไก่พื้นเมืองประดู่หางดำ

ทำออกมาดีของนายสุขแก้ว มณีจันทร์สุข บ้านดงชัย ตำบลทุ่งก่อ
 เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๐ นายสุพล ปานพาน และผู้ช่วยสัตวแพทย์ออกเยี่ยมการปรับปรุงฟาร์มของสมาชิกที่เข้าแปลงใหญ่ที่มีเป้าหมายให้ได้ฟาร์มมาตรฐาน ๑ๆ รายและฟาร์มปลอดโรค ๒๐ ราย มีหลายรายที่ได้ดำเนินการไปเกือบเรียบบร้อยแล้วพร้อมที่จะสู่ขั้นตอนนำไก่เข้าเลี้ยง จะมีการประชุมกันอีกครั้งวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ส่วนด้านการทำกองทุนอาหารสัตว์ได้นำเงินสนับสนุนไปดำเนินการทั้งสามตำบลแล้ว
ำออกเป็นสามส่วนของนายอินทร์ทร นัยติบ บ้านสันไทรงามยังดูไม่เรียบร้อยดีของนางรำภา อินไชย บ้านสันไทรงาม ตำบลดงมหาวัน

ยังไม่เรียบร้อยของนายเจียม ทาวัน

นายเจียมเป็นช่างลองทำเครื่องหั่นหยวกแ่ไม่มีฝาครอบดูอันตราย


ไก่ไข่ที่ยืนในกรงตับแล้วอ่อนแรงนำมาปล่อยอิสระ
ดูดีมากของนายวุฒิศักดิ์ คำสมุทร บ้านห้วยหมากเอียก ตำบลป่าซาง


ไม่มีความคิดเห็น: