วันอังคารที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2560

โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวม จ.เชียงราย

11 เมษายน 2560 เวลา 10.00น.นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นอ.เวียงเชียงรุ้ง จ.ชร.เป็นประธานประชุมรับฟังความคิดเห็นตามโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวม จ.เชียงราย ณ ห้องประชุมอำเภอ โดยมี หน.ส่วนราชการ ผู้บริหาร อปท. กำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ร่วมแสดงความคิดเห็น

นายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาล ได้รับมอบหมายจากนายสสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง เข้าร่วมประชุมแทนไม่มีความคิดเห็น: