วันศุกร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2560

ตรวจสอบกรณีร้องเรียน ว่ามีการ ฆ่า/ชำแหละสุกรไม่มีใบอนุญาต

วันที่ 10 เม.ย 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย นำโดย นายนพพร มหากันธา ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ร่วมด้วยชุดกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยอำเภอเมืองเชียงราย (มทบ.37) และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองเชียงราย เข้าตรวจสอบกรณีร้องเรียน ว่ามีการ ฆ่า/ชำแหละสุกร ในชุมชนสันสันโค้งหลวง อ.เมือง จ.เชียงราย พบมีการกระทำผิดตามมาตรา 37และ 38 แห่ง พรบ.ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 และมาตรา 24(1)แห่ง พรบ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 จึงควบคุมตัวผู้ต้องหาส่ง สภ.เมืองเชียงรายเพื่อดำเนินคดีต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น: