วันศุกร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2560

เยี่ยมอาสาปศุสัตว์บ้านร่องหวาย ตามนโยบายกรมปศุสัตว์

หญ้าเนเปียร์ปากช่อง
 เมื่อเช้าวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ นายสุพล ปานพาน ปสุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ออกเยี่ยมนายสิน สมบัติตรา อาสาปศุสัตว์ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการเป็นผู้มีจิตอาสา และชมการพัฒนาตนเองด้วยพลังปัญญาตามที่ได้ไปศึกษาอบรมมา นำมาใช้ในฟาร์มนับว่าค้นพบตนเองระดับหนึ่ง มีการเลี้ยง วัว ควาย เป็ด ไก่ กบ ปลูกหญ้าเนเปียร์ปากช่อง โดยปรับพื้นที่นาให้มีคันนากว้างสำหรับปลูกหญ้า ส่วนข้าวก็ปลูกหลายรุ่น เพื่อให้การเก็บเกี่ยวสามารถทำได้อย่างสบายไม่เร่งรีบ ใครสนใจไปดูแลกเปลี่ยนความรู้กับนายสินได้ครับ บ้านร่องหวาย ตำบลดงมหาวัน ครับ
เปลือกสับประรด

ข้าวโพด


ไม่มีความคิดเห็น: