วันศุกร์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2560

ประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจแก่เกษตรกรระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ไก่พื้นเมืองจังหวัดเชียงราย

วันที่ 7 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น.สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จัดการประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจแก่เกษตรกรระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ไก่พื้นเมืองจังหวัดเชียงราย ในเรื่อง การดำเนินงานกองทุนอาหารสัตว์ และการพัฒนาปรับปรุงฟาร์มให้ได้มาตรฐาน โดยมีนายอนันต์ สมุทรารินทร์ นายอำเภอเวียงเชียงรุ้งมาพบปะให้กำลังใจพร้อมด้วยหน่วยงานมาร่วมบูรณาการ ได้แก่ เกษตรอำเภอเวีงเชียงรุ้ง และประมงอำเภอเวียงเชียงรุ้ง โดยในวันนี้ ได้มีการส่งมอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรสมาชิกแปลงใหญ่จำนวน 30 ราย เพื่อให้นำไปปรับปรุงฟาร์มเลี้ยงไก่ให้ได้มาตรฐานตามแผนพัฒนาแปลงต่อไปไม่มีความคิดเห็น: