วันศุกร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2560

เยี่ยมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร ( นายเชิดชัย แสงสุข )

 เมื่อบ่ายวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ นายสุพล ปานพาน เข้าเยี่ยมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร ( นายเชิดชัย แสงสุข ) บ้านดงชัย ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย จากป้ายจะเห็นว่าบ้านท่านกำนันเชิดชัยเป็นจุดที่หลายๆหน่วยงานมาจับจองเป็นฐานเรียนรู้อย่างหลากหลาย ทั้งกรรมการหมู่บ้านก็มีการทำตามขยายออกไปสามารถไปดูงานได้หลายๆจุด และเพิ่งได้รางวัลชนะเลิศหมู่บ้านดีเด่นของระดับจังหวัด เสียดายวันนี้ท่านกำนันไปธุระไม่อยู่เลยไม่มีภาพเดี่ยวๆประกอบ
องค์ความรู้ เลี้ยงไก่พื้นเมือง ไก่ชน
 ท่านกำนันเป็นประธานกองทุน
 โล่รางวัลมากมาย
 ขยายหลังบ้านจากพัฒนาชุมชน
 ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได
 เลี้ยงไก่ไข่ของปศุสัตว์

 บ่อน้ำยาฆ่าเชื้อโรค
 เพาะไก่เก่งไก่ชน ชนะ
 เลี้ยงห่านที่เกษตรเอามามอบให้
 บริเวณหน้าเล้าไก่ไข่
 โชนบ่อเพาะเลี้ยงกบ
 ประตูทางเข้าโซนที่เลี้ยงไก่เลี้ยงกบ
 
อาคารอบรม พร้อมสำหรับการฝึกอบรมดูงานจากกองสลากกินแบ่งรัฐบาลสนับสนุน

ไม่มีความคิดเห็น: