วันศุกร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2560

เกษตรกรจากเวียงเชียงรุ้งอบรมการตัดแต่งไก่และทำผลิตภันฑ์จากไก่พื้นเมือง

 กลุ่มเลี้ยงไก่ประดู่หางดำ จากเวียงเชียงรุ้ง เข้าร่วมอบรมการตัดแต่งไก่และทำผลิตภันฑ์จากไก่พื้นเมืองที่บ้านยุพินฟาร์ม บ้านสักชัยทอง ต.สันมะเค็ด อ.พาน จ.เชียงราย เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐  โดยทีมงานวิทยากรจากศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมปศุสัตว์ เชียงใหม่ และศูนย์วิจัยการปศุสัตว์ที่ ๕ เชียงราย มาให้ความรู้และสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไก่พื้นเมือง
ความเป็นมาของโครงการอบรม

การฆ่าสัตว์ปีกและการชำแระแปรรูปที่มีมาตรฐาน
การแปรรูปทำเมนูจากไก่พื้นเมือง

สาธิตการสร้างเมนูอาหารจากไก่พื้นเมือง
เกษตรกรได้ลงมือทำเอง

การตัดแต่งไก่

การตัดแต่งแบบต่างๆ

ไม่มีความคิดเห็น: