วันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2557

กิจกรรมลดประชากรสุนัข ในโครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าแบบบูรณาการ

เสร็จงานชวนกันมาแอ๊คซั่นตามระเบียบ
ทีมงานโซนกลางของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมือง แม่ลาว เวียงชัยและเวียงเชียงรุ้ง ออกปฏิบัติงานผ่าตัดหมัน สุนัข แมว ตามกิจกรรมลดประชากรสุนัข ในโครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าแบบบูรณาการปี ๒๕๕๗ ณ ศาลากลางบ้าน บ้านป่าสักงาม หมู่ที่ ๙ ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เมือวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗  มีเจ้าของสุนัข แมว ในหมู่บ้านนำสุนัข แมว มารับบริการจำนวน ๓๑ ตัว มีหลายรายที่มาแล้วผิดหวังไม่ได้อดน้ำ อดอาหาร บางตัวก็กำลังตั้งท้องเสร็จงานพ่อกำนันสมจันทร์ เผือกนอก เลี้ยงอาหารกลางวันเมนูอีสาน ส้มตำ ตำชัว อร่อยมากอิ่มไปตามๆกัน
หมอเบิ้ม เสื้อลายดอกฉลองสงกรานต์ จากอำเภอเมือง

หมอเต่าอำเภอเมือง จอมวางยา
 
หมอจัน ลุ้นน้องแชก กับน้องเจน


ภาพกว้างๆ
ทุกคน ยิ้มสู้ ดูมีความสุขมากครับ

อีกมุมโกนขน

ผู้ช่วยกำนันนำมาทั้งหมา แมว

อบต.ดงมหาวัน สนับสนุนทำป้ายให้ยืมใช้
หมอดมแม่ลาวเอาจริง
ตัวสุดท้ายหรือปล่าวดูใจเย็น
ผู้เขียน  พี่หมอสุระจากอำเภอเวียงชัย หมอนิคมจากอำเภอเมือง
น้องเจนปศุสัตว์ตำบล ถุงมือหายไปไหน
อิ่มอร่อยชนิดพุงกาง ก้มไม่ได้ นั่งเอนกันหมดเลย ขอบคุณพ่อกำนันสมจันทร์มากครับ แม่ครัวทุกคนครับ

ไม่มีความคิดเห็น: