วันจันทร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2557

มอบตู้ฟักไข่ให้ประธานกลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองประดู่หางดำบ้านห้วยห้าง

นายสุพล และนายติ๊บ กับตู้ฟักไข่ที่กำลังเดินเครื่อง
  เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๗ นายสุพล ปานพาน และนายจันทร์ รักลีน จากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ได้มอบเครื่องฟักไข่สนับสนุนกลุ่มเลี้ยงไก่ประดู่หางดำบ้านห้วยห้าง   ขนาด ๓๖๐ ฟอง ให้ประธานกลุ่ม นายติ๊บ บั้งเงิน ได้ทดลองหัดใช้ฟักไข่ไก่ประดู่หางดำ เพื่อเพิ่มผลผลิต และแก้ไขแม่ไก่ไม่ยอมฟักไข่  ไข่ซ้อนกัน และจิกกินไข่ตัวเอง
นายจันทร ์ และนายติ๊บ  ช่วยกันเช็ทเการทำงานตู้ฟักไข่

ไม่มีความคิดเห็น: