วันอังคารที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2557

ผ่าตัดมะเร็งผิวหนังน้องหมาและ ผ่าตัดใส้เลือนตอนหมู

ยืนผ่าท่าทางจะเมื่อยแย่กว่าจะเสร็จ
 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง โดยนายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาล น้องๆปศุสัตว์ตำบลให้บริการสุขภาพสัตว์ ออกเดินทางไปบริการถึงบ้านเกษตรกรบ้านดงผ่าตัดมะเร็งของน้องหมา  และผ่าตัดใส้เลื่อนบวกการในลูกหมู ที่เกษตรกรบ้านห้วยเคียนนำมาขอรับบริการถึงที่สำนักงาน
ตัดก้อนมะเร็งออกแล้ว

เย็บแผลสวยงาม

หมูใส้เลื่อน

ไมมีภาพผ่าตัดมันค่อนข้างหวาดเสียว

ผู้ช่วยผู้ชมให้กำลังใจเพียบ

ไม่มีความคิดเห็น: