วันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2557

เยี่ยมกลุ่มเกษตรกรที่ร่วมงานวิจัยประจำเดือนเมษายน

วันนี้ ๓ เมษายน ๒๕๕๗ นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และนางพรพิมล ใจไหว นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ ออกเยี่ยมพบกลุ่มเกษตรกรที่สมัครใจร่วมกิจกรรมงานวิจัยการเลี้ยงไก่ประดูหางดำแบบธรรมชาติ (Free range) ที่บ้านนางสุธรรม ธรมศร เพื่อสร้างขวัญกำลังใจประกอบกับการแนะนำตัวโครงการวิจัยแนวทางวิธีการดำเนินงานให้รับทราบเป็นแนวเดียวกันปีนี้เพิ่มสมาชิกร่วโครงการอีก ๓ คนรวม เป็น ๑๐ คน และกิจกรรมขั้นเวลาระหว่างรออนุมัติโครงการชวนสมาชิกไปออกร้านขายไก่และผลิตภัณฑ์จากไก่ประดู่หางดำ ในงานวัฒนธรรมของอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ในชื่องาน ..."ของดีเวียงเชียงรุ้ง"..และแจ้งข่าวการจัดการประกวดไก่ประดู่หางดำพันธุ์แท้ในห้วงเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ นี้ นอกจากนี้ก็มอบวัคซีนป้องกันโรคระบาดไก่ให้กลุ่มไว้ใช้ จำนวนหนึ่ง
ไม่มีความคิดเห็น: