วันศุกร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2557

ติดตามการฉีดวัคซีนของอาสาปศุสัตว์มือใหม่บ้านดงชัย

นายมัดทาย กันทะแบน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของอบต.ุท่งก่อ มาช่วยสอนการฉีดและตรวจสอบการขึ้นทะเบียนการเลี้ยงสุนัข
 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ติดตามการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่บ้านดงชัย หมู่ ๒  ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เป็นการฝึกหัดฉีดวัคซีนแบบพี่สอนน้องเนื่องจาก บ้านดงชัยมีการเปลี่ยนอาสาปศุสัตว์คนใหม่หนุ่มไฟแรง มาแทนคนเก่าที่อายุมากขึ้นสายตาไม่ค่อยจะดี ขอลาออกจากการเป็นอาสาปศุสัตว์ ฝึกไปก็ทำได้ดีพอควร  แต่ยังมีปัญหาด้านการเขียนเอกสารใบรับรองการฉีดวัคซีนที่ทำได้ช้า  ต้องมีตัวช่วยเป็นอาสาฯเก่าคอยเขียนให้
อาสาฯเก่าทั้งซ้าย และขวา ช่วยแนะนำอาสามือใหม่

อาสาฯเก่า ช่วยฉีดวัคซีนด้วย

ตั้งใจทั้งอาสาฯใหม่และเจ้าของสัตว์ หันหน้ามาโชว์น้องหมาไม่ต้องโชว์สะโพกเจ้าของ..

มีน้องหมาหลายตัว ลุงหมาอ้ย.! ลุงหมอน้อย(ผู้เขียน)เข้ากล้องด้วยคน

ไม่มีความคิดเห็น: