วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2557

ขอพรปีใหม่ท่านนายอำเภอธนิต สุภาแสน

 เนื่องในโอกาสวาระดีถีขึ้นปีใหม่ สงกรานต์ปี ๒๕๕๗ หัวหน้าส่วนราชการที่อยู่บนที่ว่าการอำเภออันประกอบด้วยเกษตรอำเภอ พัฒนาชุมชน สัสดี ปศุสัตว์ ร่วมกันรดน้ำดำหัวขอพรจากท่านนายอำเภอธนิต สุภาแสน นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง  เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา ณ บ้านพักของท่านนายอำเภอไม่มีความคิดเห็น: