วันอังคารที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2557

ประชุมกลุ่มเลี้ยงควายบ้านป่าเลา

 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และทีมงานเยี่ยมสมาชิกกลุ่มเลี้ยงควายบ้านป่าเลา เพื่อประชุมติดตามการดำเนินของกลุ่ม สอบถามข้อมูลการท้อง การเกิดของควาย ธนาคารโค กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ซึ่งเริ่มต้นปี ๒๕๕๔ ตอนนี้มี แม่พันธุ์ควาย ๑๔ ตัว พ่อพันธุ์ ๑ ตัว เริ่มมีลูก ๓ ตัว ตั้งท้องอีก ๔ ตัว  เสร็จจากการประชุมมอบน้ำยาฆ่าเชื้อโรคให้สมาชิกกลุ่มไปดำเนินการพ่นตามเล้าโรงเรือนพื้นที่เสี่ยง


ไม่มีความคิดเห็น: