วันศุกร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2558

นำเกษตรกรไปอบรมอาหารสัตว์อินทรีย์ที่แม่โจ้อีกครั้ง

ลุงบุญชวน มะลัยโย ที่ปรึกษาปศุสัตว์อินทรีย์ตำบลดงมหาวันและนางอรุณี ไชยสาร เหรัญญิกกลุ่ม
จากการที่ได้ไปอบรมสัมนาปศุสัตว์อินทรีย์ร่วมกับเครือข่ายทั่วเขต๗ จังหวัดภาคเหนือที่ผ่านมาเมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๘ มีเกษตรกรของอำเภอเวียงเชียงรุ้งลงทะเบียนให้ความสนใจการปลูกถั่วเหลืองและข้าวโพดอินทรีย์ ทางเจ้าหน้าที่โครงการอาจารย์จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้เชิญให้เกษตรกรที่สนใจจะปลูกจริงๆมาอบรมอีกครั้ง เกษตรกรเมื่อได้รับการประสานจึงขอให้ทางสำนักงานปศุสัตว์อำเภอไปส่งด้วย ทางครงการจะมีค่าน้ำมันรถให้ จึงตัดสินใจนำเกษตรกรไปมหาวิทยาลัยแม่โจ้อีกครั้งที่คณะสัตวศาสตร์ และเทคโนโลยี่ในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ เพราะได้เริ่มทำปศุสัตว์อินทีย์ของกรมปศุสัตว์มาตลอดที่ไปอยู่อำเภอเวียงเชียงรุ้ง แต่ก็ไม่เคยจะเป็นเรื่องเป็นราวเลยมีแต่คนสนใจแต่ทำไม่ได้ ไม่รู้เพราะปัจจัยอะไรอยากรู้วันนี้ ถือโอกาสไปฟังด้วย  และพอได้ฟังอาจารย์ ชมชวน บุญระหงษ์ ได้เล่าก็เข้าใจเพราะมันเป็นไปทั้งระบบการจะส่งเสริมมันต้องปรับแนวคิดทั้งระบบซึ่งมันยากมาสำหรับเกษตรกรสมัยนี้ที่ถูกปลูกฝังมานานแม้แต่คนของรัฐก็น้อยจะเข้าใจ ระบบโดยรวมยากจริงๆที่จะเป็นไปได้ แต่ไม่ใช่ว่าจะไม่มีทางเสียเลยเพราะยังมีกลุ่มสหกรณ์กรีนเน็ททำสำเร็จได้ แต่นั่นเขาก็มีทุนมาจากหลายแหล่งทั้งในและนอกประเทศฝ่าฟันอุปสรรคกันมานาน
เกษตรกรที่สนใจจากเวียงเชียงรุ้ง นายสมัย สาวงษา นายบุญชวน มะลัยโย นางอรุณี ไชยสาร


ลงทะเบียน


อาจารย์ศิริพร กีรติการกุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มาเป็นประธานเปิดการอบรม


อาจารย์ ดร.ทองเลียน บัวจูม หัวหน้าโครงการกล่าวรายงาน

ผศ.ดร.นรินทร์ ทองวัฒนา บรรยายหลักการปลูกพืชอินทรีย์
ดร.ชมชวน บุญระหงษ์ บรรยายระบบเกษตรอินทรีย์


ได้ความรู้ว่ามันต้องทำทั้งระบบ ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ จะทำอย่างไรให้เกษตรกรรายย่อยสามารถปรับระบบให้เข้ากับสภาพเงื่อนไขที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน เกษตรกรจะเข้มแข็งได้ต้องพัฒนาและจัดการเทคโนโลยี่ได้เอง ดังนั้นพัฒนาก็ต้อง การผสมผสานความรู้ ทรัพยากรในการผลิต ปัจจัยการผลิต การบริการ อย่างเป็นระบบเพื่อทำการผลิตผลผลิตได้ตามต้องการ เครื่องมืออุปกรณ์ เทคนิค วิธีการ แนวทางรวมไปถึงการจัดตั้งองค์กร ล้วนมีความสำคัญจะไปส่งเสริมแต่ส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ได้  ผมเอาแต่ส่งเสริมเลี้ยงไก่ประดู่หางดำเฉยๆคงไม่ได้แล้วต้องทำให้ได้ทั้งระบบแม้ว่าจะลำบากก็ต้องพยายามหาแหล่งข้อมูล หลักการปฏิบัติเพื่อนำมาใช้ทดสอบแก้ไขปัญหากันไป คราวนี้ได้ความรู้เพิ่มมาอีกแล้วครับ


ไม่มีความคิดเห็น: