วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558

เยี่ยมฟาร์มไก่ไข่เยี่ยมฟาร์มสุกร

ทีมงานสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง นำโดยนายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาล และปศุสัตว์ตำบลออกเยี่ยมฟาร์มไก่และฟาร์มสุกร ของนางทองใบ สิงห์มณี บ้านประชาร่วมใจ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย  เพื่อเยี่ยมชมสอบถามปัญหาอุปสรรคการเลี้ยงการจัดการต่างๆ

ไม่มีความคิดเห็น: