วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2558

อบรมกลุ่มเลี้ยงไก่บ้านเนินไทรพัฒนา

 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จัดการอบรมการเลี้ยงไก่พื้นเมืองให้กลุ่มเลี้ยงไก่บ้านเนินไทรพัฒนา หมู่ที่ ๑๓ ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เป็นการประชุมของกลุ่มครั้งที่สองและเชิญเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ไปเพิ่มความรู้ประสิทธิภาพการเลี้ยง ซึ่งสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้งได้เชิญนายคณบดี นามชื่อ จากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเทิงมาเป็น วิทยากรมาเล่าประสบการณ์การเลี้ยงไก่การจัดการตู้ฟักไข่ขนาดเล็ก มีสมาชิกมาร่วมอบรม ๒๑ คน  สภาพทั่วไปของกลุ่มมีการเลี้ยงไก่จำนวนมาก มีปัญหา การตลาด และการเลี้ยงดีมีประสิทธิภาพ


ไม่มีความคิดเห็น: