วันพุธที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2558

ร่วมแพ็คไก่ประดู่หางดำแช่แข็งส่งห้างแม็คโคร

เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๘  เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง เข้าร่วมกิจกรรมการบรรจุไก่ประดู่หางดำเพื่อแช่แข็งส่งตลาด ของกลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองประดู่หางดำบ้านห้วยห้าง  ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงไก่พื้นเมืองประดู่หางดำสำหรับเกษตรกรรายย่อยอย่างยั่งยืน  โดยการสนับสนุนทุนวิจัยจาก สกว.

ไม่มีความคิดเห็น: