วันพุธที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2558

มอบถุงยังชีพให้ประชาชนผู้ประสบภัยธรรมชาติ พายุฝนลูกเห็บยักษ์


นายกองเอก วิลาส รุจิวัฒพงค์ ประธานฝ่ายบรรเทาทุกข์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าววัตถุประสงค์การแจก ชี้แจงวิธีรับของพระราชทาน และมอบเครื่องอุปโภค บริโภค แก่ราษฎรผู้ประสบวาตภัย จำนวน ๑๕๐๐ ราย 
นายพงค์ศักดิ์ วังเสมอ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เดินทางมาร่วมบริจาคถุงยังชีพของมูลนิธิราชประชา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ที่นำมามอบให้ประชาชนอำเภอเวียงเชียงรุ้งที่ประสบภัยธรรมชาติ พายุฝนได้รับความเสียหาย   ณ หอประชุมอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘  จำนวน ๑๕๐๐ ราย


 พันเอก ดำรงค์ คงเดช ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 35ฯ ร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย


ไม่มีความคิดเห็น: