วันพุธที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2558

ประชุมสัมมนาเครือข่ายอาหารสัตว์อินทรีย์ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง นายพงศพัค ช่วยรอด ปศุสัตว์อำเภอแม่สรวย และนางพรพิมล ใจไหว นักวิชาการชำนาญการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย นำเกษตรกรไปร่วมอบรมการทำอาหารสัตว์แบบอินทรีย์ ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๘ จำนวน ๘ รายจากเวียงเชียงรุ้ง  และแม่สรวย เป็นการต่อยอดโครงการปศุสัตว์อินทรีย์ของกรมปศุสัตว์

ไม่มีความคิดเห็น: