วันพุธที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2558

ร่วมโครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ฯ

นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง เข้าร่วมกิจกรรมพิธีเปิดโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษาและโครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ณ บ้านร่องปลาขาว ตำบลห้วยสัก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ตามคำสั่งจังหวัดที่ให้เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ทุกอำเภอเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
ช่วงเช้าก่อนพิธีเปิดมีเกษตรกรทยอยมารับบริการมากพอสมควร
ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้งกับไก่ประดู่หางดำที่นำมาแจกเป็นรางวัลในงาน
ชิมกาแฟสดจากวาวีที่สูง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายมาเป็นประธานเปิด

บริเวณซุ้มนิทรรศการของปศุสัตว์

ท้องถิ่นเทศบาลห้วยสักมาบริการสถานที่อย่างดี
มีทุกหน่วยงานจากกระทรวงเกษตรร่วมบูรณาการจัดกิจกรรม ธกส.ก็มาแจกน้ำดื่ม
ก่อนการจัดกิจกรรมเพื่อแจกไก่ประดู่หางดำไม่มีความคิดเห็น: